О нама

Удружење Српски Центар, пун назив Удружење српских културних посланика, интелектуалаца и привредника у Аустрији, има за сврху развој и унапређење комуникација у области културе, науке, привреде и хуманитарне помоћи међу Србима који живе у Аустрији, као и између њих и њихових аустријских суграђана. Удружење је основано 1995. године у Бечу.

Програмски циљеви на педагошком нивоу:

 • Окупљање деце, омладине и студената око разних образовних и забавних приредби, ради њиховог међусобног дружења и упознавања културе и традиције српског народа.
 • Окупљање наставника који раде са нашом децом на српском језику и сарадња са родитељима.
 • Настојање да се бољим упознавањем српске културе и језика боље схавти и упозна култура земље домаћина. Двојезичност треба да постане предност наше омладине, такође да они сутра могу да постану носиоци бољег разумевања између народа.

Конкретне активности:

 • Прибављање дечје литературе за библиотеку Српског центра
 • Организовање образовних предавања и курсева (језика, компјутера…)
 • Организовање изложби, скупова, забавних вечери за омладину у циљу размене идеја и информација

Програмски циљеви на културном плану:

 • Артикулација културних интереса Срба у Аустрији, окупљање интелектуалаца и међусобно упозавање.
 • Промоција српске културе у Аустрији кроз организовање културних приредби са уметницима из Србије, као и са српским културним ствараоцима који живе у Аустрији
 • Допринос развоју културне сарадње између две земље. Посредовање око гостовања аустријских уметника у Србији и обрнуто. Организовање заједничких пројеката и наступа стваралаца.

Конкретне активности:

 • Реновирање и пуштање у рад библиотеке и читаонице
 • Организовање промоција издања српских аутора и аустријских држављања који афирмишу вредности српске културе.
 • Организовање књижевних вечери, уз довођење еминентних књижевника, промоција нових књига и сл.

Регистар

Статут

Copyright © 2017-2019 Сва права задржана
.